ank.gr Logo 

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
(Τροποποίηση Οδηγού Υ.Α. με Α.Π.: 11088/1164–01.10.2010)

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/01/2011

Δημόσια δαπάνη: 200.000.000,00€ (140.000.000,00€ για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές, 40.000.000,00€ για τις υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις και 20.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους)

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

το οποίο παρατείνεται και τροποποιείται στα ακόλουθα σημεία:

1) Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για τις υφισταμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20% δηλ. 40.000.000,00€ για τις υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% δηλ. 20.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2) Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση:
• Υφιστάμενες πολύ μικρέςμικρές και μεσαίεςεπιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
• Νέες και υπό σύσταση (start –up) πολύ μικρές,μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

3) Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00€ έως 400.000,00€(μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00€έως 800.000,00€ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

4) Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μέχρι του ορίου του 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για την περιφέρεια Κρήτης το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 45% για τις πολύ μικρέςκαι μικρές επιχειρήσεις και στο 35% για τις μεσαίεςεπιχειρήσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010 μέχρι τις 12-01-2011 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΠΑΑ - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr,www.ependyseis.gr/miswww.efepae.gr καιwww.ank.gr. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Τροποποιημένη Προκήρυξη του Προγράμματος (20-12-2010) δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Τροποποιημένο Οδηγό Προγράμματος.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης στα τηλέφωνα2810–302423, 2810–302421 και 2810–302400 καθώς και στα E–mail : gterzakis@ank.grgripari@ank.gr,eharitaki@ank.gr.

ΑΘΗΝΑ 1-10-2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Χρησιμα εγγραφα :

 


Σχετικά αρχεία :
06.ExtME161210.pdf
06.SumExtME161210.pdf
06.TROPOPOIHMENOS_ODHGOS_METAPOIHSH_STIS_NEES_SYNTHIKES_(01-10-2010).pdf
06.PERILIPSI_TROPOPOIHSHS.pdf
06.APOFASI_TROPOP_ODIGOU_METAPOIHSH_STIS_NEES_SYNTHIKES_(29-09-2010).pdf
06.SHMEIA PROVOLHS DRASEWN ENISXYSEWN.pdf
06.FAQ.pdf

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 66/23-3-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

περισσότερα ...

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

περισσότερα ...

Υλοποίηση Πράξεων - Έργων

Υλοποίηση Έργων στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

περισσότερα ...

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 62/5-9-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

περισσότερα ...

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 61/25-07-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

περισσότερα ...

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα ...

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

περισσότερα ...

Αποφάσεις επιχορήγησης (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

περισσότερα ...
Σελίδες : 12

Ανακοίνωση
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
EFEPAE -  κεντρική σελίδα
Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρώπη στην περιοχή μου
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
Ίδρυση Τουρισμός
Πτυχιούχοι Β κύκλος
Ποιοτικός
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Επιχειρούμε Έξω
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα
banner epix
gen-nea-epanek