Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 2014-2020, ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικότητα - Αναπτυξιακή Κρήτης
ank.gr LogoΠρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925

περισσότερα ...

Επικοινωνιακό Υλικό (media kit) Δράσης Ψηφιακό Βήμα

περισσότερα ...

Ψηφιακό Βήμα-Σύνοψη Προγράμματος

περισσότερα ...

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
EFEPAE -  κεντρική σελίδα
Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης