Η Αναπτυξιακή Κρήτης είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΗ Αναπτυξιακή Κρήτης είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
English
 
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/12/2014

Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/10/2014

Ορισμός για τα Ενταγμένα Υπό Όρους Έργα της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ώς νέας καταληκτικής ημερομηνίας αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014, του σημείου 7 της με Α.Π. 7391/4148/Α2/25.06.2014 Υπουργικής Απόφασης.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/09/2014

Δελτίο τύπου για την Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη»  Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

περισσότερα
    Δυνητικά εντασσόμενα έργα ΠΕΠ Κρήτης

Ένταξη & Έγκριση Χρηματοδότησης υπό όρους με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Α.Π. 7391/4148/Α2-25.06.2014 και Α.Π. Α.Π.7552/4218/Α2-30.06.2014 για την Περιφέρεια Κρήτης

περισσότερα
    Απόφαση Αποδοχής-Απόρριψης Ενστάσεων

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων – Ένταξη Έργου - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

περισσότερα
    Παράταση Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» μέχρι την 21/10/2013 ώρα 14:00 (2:00 μ.μ.)

περισσότερα
    Τροποποίηση Οδηγού 27/09/2013

Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού και του παραρτήματος ΙΙ του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

περισσότερα
    Παράταση Υλοποίησης 26/09/2013

Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης – παράτασης των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

περισσότερα
    Τροποποίηση Οδηγού 18/09/2013

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

περισσότερα
    Παράταση Υλοποίησης 09/09/2013

Παράταση έξι (6) μηνών για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

περισσότερα
    Απόφαση Ένταξης 26/08/2013

Υπουργική Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (Πατήστε εδώ)

περισσότερα
    Προκήρηξη Προγράμματος 01/08/2013

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) ανακοίνωσε την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» με αρχικό ύψος προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 30εκ.Ευρώ. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της προηγούμενης φάσης.

περισσότερα
    Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων για το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα», λόγω της αργίας της Πέμπτης 15 Αυγούστου 2013, μπορούν να υποβληθούν στους Φορείς που προβλέπεται έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/06/2013

Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην «Αναπτυξιακή Κρήτης», πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 19/06/2013. Ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα του νέου Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο  εξελέγη ομόφωνα και διαμορφώθηκε ως εξής:

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/06/2013

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε εδώ)

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/05/2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής Προγράμματος Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων έως την 30η Ιουνίου 2013 (30-6-2013) και ώρα 24:00 (Απόφαση 30/5/2013)

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/05/2013

Προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/04/2013

Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» έως τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 17:00.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/03/2013

Προκήρυξη Προγράμματος "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε και Επιχειρηματικά Πάρκα" (Πατήστε εδώ)

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/03/2013

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» έως την 05/04/2013.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/03/2013

Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» και Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Πατήσατε εδώ.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/02/2013

28/2/2013

Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Πατήστε εδώ.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/02/2013

20/02/2013

Υπουργική απόφαση έγκρισης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην Δράση Εναλλακτικός Τουρισμός. Πατήστε εδώ.

περισσότερα
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Ανεξάρτητων Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

περισσότερα
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/02/2013

Ο ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ 3571 Β - 31/12/2012 παράτασης υλοποίησης ενταγμένων έργων και τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων:

  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/01/2013

Προκήρυξη του Προγράμματος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/01/2013

Προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών»

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/12/2012

Έγκριση Πρακτικών 12, 13, 15 και 16 της Ομάδας που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, έπειτα από θετική αξιολόγηση και έγκριση των ενστάσεων επί του αποτελέσματος της Αξιολόγησης (Κωδ.Πρόσκλησης ΑΠΘ02)

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/12/2012

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/12/2012

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Σχέδιο Οδηγού Προγράμματος (PDF - 428,2 Kb)

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/12/2012

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ - ΕΠΑΕ, η Απόφαση Έγκρισης Νέας Βαθμολογίας Ενταγμένων Έργων από το Πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕΠΑΕ 18/10/2012

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/10/2012 η συγκρότηση του νέου Προεδρείου του Δ.Σ. του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ.

περισσότερα
    ΕΠ-ΕΑΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπουργικές Αποφάσεις Τροποποίησης Οδηγού & ένταξης επιλαχόντων έργων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/07/2012

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ»
 

Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην «Αναπτυξιακή Κρήτης», πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 25.07.2012.

περισσότερα
    ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε.Π.Ε.Α.Α. 24/07/2012

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"(Πατήστε εδώ)

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/06/2012

Έκδοση Αποτελεσμάτων προγράμματος :
«
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτηλίας, ανακοίνωσε τον πίνακα με τις εγκριθείσες προτάσεις, καθώς και πίνακα με τα συνολικά αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιφέρεια. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου :

περισσότερα
    ΑΝΑΒΟΛΗ β΄κύκλου Ν.Κ.Ε.

Αναβολή β΄ κύκλου προγράμματος :
«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Αναβολή δεύτερης περιόδου υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

ΦΕΚ 1607 Β - 10.05.2012

περισσότερα
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ 25/05/2012

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την Υ.Α. με Α.Π. 4891/583 - 04.05.2012 η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1607 Β - 10.05.2012, προχώρησε στην Τροποποίηση - Συμπλήρωση του οδηγού του προγράμματος : «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/05/2012

Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Δελτίο Τύπου ΕΦΕΠΑΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

περισσότερα
    ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 04/05/2012

 Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''

 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο πρόγραμμα : ''Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης''

Δείτε σχετική ανακοίνωση για την επερχόμενη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 40 εκ. ευρώ στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ - ΕΠΑΕ :

http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=329

περισσότερα
    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 - 05 -2012).(Απόφαση)

περισσότερα
    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Παράταση και Τροποποίηση του οδηγού του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον" (Απόφαση, Τροποποιημένος Οδηγός)

περισσότερα
    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Με ανακοίνωση της, η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» παρατείνεται έως και τις 15/02/2012.

ΕΠΑΝ ΙΙ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, έως και την 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ως άνω οριζόμενης ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.


Περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ

περισσότερα
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 27/01/2012

Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, εξέδωσε ΝΕΟ φυλλάδιο με Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις (FAQs) επί των όρων συμμετοχής στην Δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός». Μεταφορτώστε και αποθηκεύστε το σχετικό φυλλάδιο από τον σύνδεσμο : ΕΤ_FAQs_20.01.2012.doc 

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/01/2012

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012 (Ανακοίνωση)

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/01/2012

Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/12/2011

Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ο Οδηγός Εφαρμογής και η προκήρυξη του Προγράμματος  «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» σύντομα θα τροποποιηθούν.

Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οι νέες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων περιγράφονται αναλυτικά στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, ο οποίος θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr και www.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), καθώς και στον παρόντα δικτυακό τόπο.

περισσότερα
    Τρίωρη Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, έδωσε εντολή τρίωρης παράτασης στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Κατόπιν τούτου η καταληκτική ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως τις 17:00 (5:00 μμ) της 1ης Νοεμβρίου 2011.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/10/2011

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την Υ.Α. με Α.Π.: Οικ. 14703/3694 - 17/10/2011 του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη, ανακοίνωσε την παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00 (02:00 μμ).

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/10/2011

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με το με Α.Π.: Οικ.13695/2932-07/10/2011 διαβιβαστικό κοινοποίησε νεο φυλλάδιο με συμπληρωματικές Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις (FAQs) οι οποίες έχουν υποβληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Μεταφορτώστε το σύνολο πλέον των ερωτήσεων απαντήσεων από τον ακόλουθο σύνδεσμο, εκ των οποίων οι ερωτήσεις με αριθμό 96 έως και 108 είναι οι συμπληρωματικές :

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/09/2011

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτηλίας με την Υ.Α. με Α.Π.: Οικ. 13151/2877 - 21/09/2011 του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη, ανακοίνωσε την παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέχρι την 14η ώρα (02:00μμ) της Τρίτης 18 Οκτωβρίου 2011.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/09/2011

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με το με Α.Π.: Οικ.13058/2864 - 19/09/2011 εξέδωσε φυλλάδιο με Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις (FAQs) οι οποίες έχουν υποβληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Όλες οι απαντήσεις στις μέχρι τώρα ερωτήσεις των δυνητικών δικαιούχων, παρέχουν σημαντικές διευκρινίσεις για την ορθολογικότερη υλοποίηση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του οδηγού του εν λόγω προγράμματος.  

Μεταφορτώστε το σχετικό αρχείο από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/07/2011

1η Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με την με Αρ. Πρωτ: Οικ. 8803/741 – 19/07/2011 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη, προχώρησε στην 1η τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος: «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Σημαντικό σημείο  της τροποποίησης αυτής αποτελεί η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης από το 50% στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε έργου, ενώ παράλληλα ενισχύεται σημαντικά η αντικειμενικότητα της επιτροπής αξιολόγησης αφού στην § 13.4 προστέθηκε επιπλέον σημείο για τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή έχει την «Δυνατότητα να καλεί εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με σκοπό την λήψη εξειδικευμένης γνώμης επί των επενδυτικών προτάσεων». Τέλος σύμφωνα με την ίδια τροποποίηση, για τον πρώτο κύκλο υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Αυγούστου 2011 (και όχι από την 15/07/2011 όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:00 (02:00 μ.μ.).

περισσότερα
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με την Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.: οικ. 8474/705 - 13/07/2011 έκανε δεκτά τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης και ενέκρινε την χρηματοδότηση των έργων του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες».

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις προς ένταξη επιχειρήσεις στο προγραμμά καθώς και την αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση ανά επιχείρηση, μεταφορτώστε το σχετικό αρχείο Excel, κάνοντας κλικ εδώ.

περισσότερα
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 25/05/2011

Προκήρυξη Προγράμματος
"ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με την με Α.Π.:Οικ.5987/466–24/05/2011 Απόφαση, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» από την Παρασκευή 15η Ιουλίου 2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι την 14η ώρα της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 (λήξη ηλεκτρονικής υποβολής).

περισσότερα
    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» παρατείνεται έως και την 14η ώρα (02:00μμ) της 14.06.2011. Ο Οδηγός του Προγράμματος διορθώνεται και τροποποιείται.

Μεταφορτώστε τη σχετική απόφαση :

Υ.Α. με Α.Π.:Οικ. 5667/447 - 18/05/2011

περισσότερα
    «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» : Ένταξη Έργων

Αποδοχή Πρακτικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Μεταφορτώστε τη σχετική Υπουργική Απόφαση :

Υ.Α. με Αριθμ. Πρωτ.: Φ/Β.20/1/οικ.4746/473 - 02.05.2011

περισσότερα
    ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 06/05/2011

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΑΑ/ΓΓΒ/Δ-ΜΜΕ νέα επικαιροποιημένη κατάσταση ερωτήσεων - απαντήσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Στην απάντηση της ερώτησης 45 του εντύπου αυτού αναφέρεται ότι : «Σύμφωνα και με σχετική γνωμοδότηση της ΜοΚΕ και της ΕΥΣ, οι ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό πλαίσιο στήριξης Δεν αποτελούν ενισχύσεις De minimis».

Μεταφορτώστε το σχετικό έντυπο : FAQs Εξωστρέφειας 06/05/2011

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2011

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ

Μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2011 η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Προεδρείο του ΔΣ, το οποίο εξελέγη ομόφωνα, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: κ. Ευάγγελος Σπανουδάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων και Αναπτυξιακής Κρήτης
  • Αντιπρόεδρος: κ. Θωμάς Φωκίων Αλγιανάκογλου, Πρόεδρος ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ
  • Γραμματέας: κ. Νικόλαος Τσαούτος, Πρόεδρος ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.

κατεβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου

περισσότερα
    ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 28/03/2011

Από το ΥΠΠΑA / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώθηκε η Προδημοσίευση - Προσχεδίο του Οδηγού του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν στη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας υπόψη κου Δ. Τσαγκρή / e-mail. : tsagrisd@ypan.gr ή Ι. Κωττάκη / e-mail : kottakisi@ypan.gr μέχρι την 1η Απριλίου 2011.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/03/2011

Αύξηση της Προϋπολογιζόμενης διαθέσιμης Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από 30.000.000,00€ σε 100.000.000,00

περισσότερα
    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ 21/03/2011

Ορθή Επανάληψη Οδηγού Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Αναταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 – 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ για Πληροφορίες. Σημεία Προβολής Δράσεων Ενισχύσεων & Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων στον ΕΦΕΠΑΕ του συνημμένου στην παρούσα Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

περισσότερα
    ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 14/03/2011

Aπό τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ με την υπ. αριθ. 2673/216/14-03-2011 επιστολή ανακοινώθηκε λίστα με Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μοφή Word :

  1. FAQs Εξωστρέφειας 10/03/2011

 

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/02/2011

Η Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στην Πράξη Πράσινος Τουρισμός παρατείνεται έως και την Πέμπτη 31/03/2011 και ώρα 24:00. Δείτε τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση Παράτασης του Υπουργου Οικονομίας Ανταγωνιστηκότητας & Ναυτηλίας και του Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/02/2011

Προκήρυξη Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
Με στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», ύψους 30 εκ. €.

περισσότερα
    ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 17/01/2011

Συχνές Ερωτήσεις -  Απαντήσεις για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε χρήσιμες ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

  1. FAQs 1η Έκδοση - 14.01.2011 
  2. FAQs 2η Έκδοση - 08.02.2011

περισσότερα
    ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 14/01/2011

Εναλλακτικός Τουρισμός

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού

Προδημομίευση/Παραρτήματα

Τα συνημμένα αρχεία αποτελούν επίσημο κείμενο Διαβούλευσης για την Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - Τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysded@mintour.gr μέχρι και την Παρασκευή 28.01.2011

περισσότερα
    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΠΑΑ / ΓΓΒ παρατείνεται η ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» μέχρι την 24:00 (12:00 τα μεσάνυχτα) της 12ης Ιανουαρίου 2010

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2010

Προκύρηξη Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκήρυξαν το πρόγραμμα: «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

περισσότερα
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20/12/2010

20/12/2010 : Προκήρυξη Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/12/2010

Παράταση Προθεσμίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» μέχρι την 12/01/2011 και ώρα 14:00

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για την περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι το ΥΠΠΑΑ / ΓΓΒ με την Υ.Α. με Α.Π.: Οικ. 14348/1399 - 16.12.2010, παρατείνει την διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

περισσότερα
    ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 08/12/2010

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

περισσότερα
    ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 04/10/2010

Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Σύμφωνα με την με Α.Π.11088/1164–01.10.2010 Απόφαση, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ο υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης προχώρησε στην έγκριση Τροποποίησης - Συμπλήρωσης του Οδηγού του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.  

περισσότερα
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εκθεσιακού Κέντρου Γουρνών Ηρακλείου την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2010 στις 18.30΄μ.μ. με Θέμα : « Η Ανταγωνιστικότητα στις νέες συνθήκες»

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Μανώλη Πατεράκη. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα δοθούν πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ «Η Μεταποίηση στις νέες συνθήκες».Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα λειτουργεί περίπτερο του ΕΠΑΝ ΙΙ όπου θα δίνονται πληροφορίες για το ΕΠΑΝ ΙΙ. 

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/09/2010

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» μέχρι την 20/12/2010 και Τροποποίηση Οδηγού.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποφάσισε την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» μέχρι την 20/12/2010. Επιπλέον στο νέο Τροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος «διευρύνονται οι δικαιούχοι και αυξάνονται τα ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης». Κάντε κλίκ στο [περισσότερα] για να δείτε το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου όπως ανακοινώθηκε από τη Γ.Γ.Β.

περισσότερα
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/09/2010

Προσωρινή Αναστολή Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Αναστέλλεται προσωρινά η δυνατότητα Ηλεκτρονικής Υποδοχής Προτάσεων λόγω επικείμενης έκδοσης Απόφασης Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων και Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες».

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/07/2010

Προκήρυξη Προγράμματος
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

24/09/2010 Προσωρινή Αναστολή Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΦΕΠΑΕ), ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, στο πλαίσιο του  ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ, η Γενική  Γραμματεία  Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ προχώρησε στην προκήρυξη του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  στις  Νέες Συνθήκες»

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/06/2010

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ,  ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας  Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται η  προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/05/2010

Προδημοσίευση Προγράμματος
«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

περισσότερα
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/05/2010

Προκύρηξη Προγράμματος :
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 

Η Εταιρεία Στήριξης & Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα

    Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λίστα Συμβούλων
που δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια Κρήτης.

περισσότερα
    Χρήσιμες Συνδέσεις

  

Banner EYD - EPAE

ETEAN

 

   PSKE

περισσότερα