ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/12/2014

Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

περισσότερα ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/10/2014

Ορισμός για τα Ενταγμένα Υπό Όρους Έργα της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ώς νέας καταληκτικής ημερομηνίας αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014, του σημείου 7 της με Α.Π. 7391/4148/Α2/25.06.2014 Υπουργικής Απόφασης.

περισσότερα ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/09/2014

Δελτίο τύπου για την Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη» Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

περισσότερα ...

Δυνητικά εντασσόμενα έργα ΠΕΠ Κρήτης

Ένταξη & Έγκριση Χρηματοδότησης υπό όρους με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Α.Π. 7391/4148/Α2-25.06.2014 και Α.Π. Α.Π.7552/4218/Α2-30.06.2014 για την Περιφέρεια Κρήτης

περισσότερα ...

Απόφαση Αποδοχής-Απόρριψης Ενστάσεων

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων – Ένταξη Έργου - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

περισσότερα ...

Παράταση Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» μέχρι την 21/10/2013 ώρα 14:00 (2:00 μ.μ.)

περισσότερα ...

Τροποποίηση Οδηγού 18/09/2013

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

περισσότερα ...

Παράταση Υλοποίησης 26/09/2013

Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης – παράτασης των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

περισσότερα ...

Παράταση Υλοποίησης 09/09/2013

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανασίου Σκορδά δίνεται παράταση έξι (6) μηνών σε όλους όσοι είναι ενταγμένοι στα προγράμματα: Α) «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 13/7) και Β) «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 6/9).

περισσότερα ...
Σελίδες : 12345678
Banner EYD - EPAE
ETEAN
PSKE